suhandan@suhandanozay.com
title image

international / national symposium proceedings

2016Kutnuculuk Zanaatı :Yeni Yaklaşımlar ve Canlandırmalar ( Revival of an Old Craft :Kutnu Fabric and New Approaches ), BEZCE 2016-Fabrics Touching Anatolia, 7.International Textile Congreee, Marmara University ,Textile Engineering and Textile Department of Fine Arts Faculty, Istanbul,Türkiye
2012Tekstil Sanatı Üzerine Düşünceler ( Reflections on Textile Art ), 1st International Istanbul Textile Art-Design Symposium, Marmara University, Faculty of Fine Arts Textile Department, Istanbul, Turkey.
2011The Craft And Art of Japenese Silk Dying - Tradition and Innovation (Shibori) ( Japon İpek Boyama Zanaatı ve Sanatı / Gelenekler ve Yenilikler) International Symposium for Silk Worm Breeding and Woven Silk, Alanya-Antalya, Turkey.
2010Yeni Bir Zanaat Kültürü Yaratımı (Creating a New Craft), International Symposium of Şanlı Urfa in Turkish and World Culture, Şanlıurfa Valiliği Kültür Yayını:1, ISBN 978-605-359-263-1, pp: 88-96, Şanlıurfa, Turkey.
2009Zanaattan Sanata Keçe ( Felt From Craft to Art), IMECE 2009 International Symposium of Fine Arts and Design, Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, No:49 (ISBN 978-975-06-0680-9, pp: 121-126, Eskişehir, Turkey.
2008Local Fibers of Anatolian and Aegean Region in Turkey, 7th ISS’08 International Shibori Symposium , Lyon, France.
2002Günümüzde Lif Sanatı ve Kavramsal Değişimler (Fiber Art Today and Conceptual Changes), 8th Hand Crafts Symposium, Publ.: Dokuz Eylül Yayıncilik Ltd. Sti, pp.: 321-327, Izmir, Turkey
2001Between Tradition and Avangarde, ( Geleneksel ve Avangard Arasında), TF European Textile Network, Textile Forum Verlag, Hannover D, 3/August, pp: 24-25 (eng.)
1997Kutsal Boncukların The Lasting Identity of Sacred Beads-Design and Symbolic Caharacteristics D-8 Countries International Jewellry Symposium, T.C. Kültür Bakanlığı, Istanbul, Turkey.
1997Halk Dokumacılığından Dokuma Sanatına (From Folks Weaving to Weaving Art), V International Turkish Folk Culture Congress, T.C. Kültür Bakanlığı, 24-29.06.1996, Ankara, Basım: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları: 1940, H.A.G.E.M Genel Müdürlüğü Yayınları: 249, Seminer kongre dizisi No: 56, pp.: .309-314, Ankara, Turkey
1995Anadolu Kilimlerinin Tapestry Kategorisinde Yeri ( The Place of Anatolian Kilim’s in the Category of Tapestries), The Tradition of Hand Crafts in Turkey and Its Place in Contemporary Arts Symposium, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları: 1861 Genel Müdürlüğü Yayınları: 249, Seminer kongre dizisi No: 51, HAGEM Yayınları: 237, pp.: 57-64, Ankara, Turkey 
1992Kuşlu Kilim Yorumları (Bird Figured Kilim Interpretations), El Sanatlarına Yaklaşım ve Sorunları, T.C. Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Dokuz Eylül Üniversitesi ,Izmir, Turkey.