suhandan@suhandanozay.com
title image

articles

Fiber Art – Textile – Tapestry

2017Rebirth of Turkey Red, VAV Scandinavian Weaving Magazine, Nr.4/2017,pp18-21, Linköping, Sweden.
2005An Overview of Textile And Fashion Education in Turkey, Textile Forum, 1/2005 March , pp.30-31, Hannover, Germany.
2005An Overview of Textile and Fashion Education in Turkey, Textile Forum European Textile Network, Textile Forum Verlag, Hannover D, 1/March, pp.30-31.
2001Fiber Art’ta İlginç İşler ( Interesting Works in Fiber Art ), Art Decor (AD) Aylık Dekorasyon ve Sanat Dergisi, Doğan Burda Rızzoli Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş., Istanbul, January, No: 94, pp: 96-102.
2000İkat ve Sembolizm (Ikat and Symbolism ) Art Decor (AD) Aylık Dekorasyon ve Sanat Dergisi, Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık, Hürgüç A.Ş. Istanbul, August 2000, No: 89, pp: 146-152.
200020. Yüzyılın Sonunda Moda Adına Hatırlananlar ( Memories of Fashion at the End of 20th Century ) Antik Dekor, Antik Dekorasyon ve Sanat Dergisi Antik A.Ş. Yayınları, Istanbul, No: 56, pp: 126-131..
2000Milenyum’da Lif Sanatı (Fiber Art in Millenium), Art Decor (AD) Aylık Dekorasyon ve Sanat Dergisi, Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık, Hürgüç A.Ş., Istanbul, No: 82 , pp: 104-110.
1999Uygar Batı, Büyülü Doğu, (Civilized West, Mystique East ), Art Decor (AD) Aylık Dekorasyon ve Sanat Dergisi, Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık, Istanbul, No:76, Istanbul, No: 76 , pp: 128-136.
1998Dünden Bugüne Dokumanın Evriminde Tapestry Sanatı ve Kavramsal Gelişimi. (Tapestry Art from Past to Present in the Evolution of Weaving and Conceptual Development), Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, Izmir, 1998, No:10, pp: 183-189.
1997Özgün Dokuma Sanatında Kavramsal Değişim (Conceptual Changes in the Art of Weaving) Tekstil ve Konfeksiyonda Görünüm, Sektörel Gazete, Magazin Yayıncılık, Istanbul, Year: 2, No: 19, p: 7.
1997Dokuma Resim Sanatı (The Art of Tapestry), Tekstil ve Konfeksiyonda Görünüm, Magazin Yayıncılık, Istanbul, Year: 2, No: 18, p: 15.
1997Navaho Dokumaları ( Navaho Weavings), Art Decor (AD) Aylık Dekorasyon ve Sanat Dergisi, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Istanbul, Year: 5, No: 49, pp: 58-64.
1996Tekstilde Sanat (Art in Textile), Tekstil Terbiye Dergisi (TTD), Tekstil Terbiye Sanayicileri Yayın Organı, Istanbul, No: 6-96/4, pp: 32-33.
1996Kopt Kumaşlar ( Kopt Fabrics), Art Dekor (AD) Aylık Dekorasyon ve Sanat Dergisi, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Istanbul, July- August, Year: 3, No: 40-41, pp: 162-168. 1996
1996Yaratıcılığa Yolculuk ( A Journey to Creativity), Antik & Dekor- Antika Dekorasyon ve Sanat Dergisi, Antik A.Ş. Yayınları, Istanbul, No: 34, pp: 138-141.
1996Plisenin Evrimi (Evolution of Plaiting), Tekstil Konfeksiyon Dergisi, Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını, Izmir, January, Year: 6,pp: 53-55.Plisenin Evrimi (Evolution of Plaiting), Tekstil Konfeksiyon Dergisi, Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını, Izmir, January, Year: 6,pp: 53-55.
1995Tapestry Sanatı (Tapestry Art), (Antik & Dekor- Antika Dekorasyon ve Sanat Dergisi, Antik A.Ş. Yayınları, Istanbul, No: 29, pp: 74-78.
1995Dokuma Resim ve Goblen (Tapestry and Goblin), Art Dekor (AD) Aylık Dekorasyon ve Sanat Dergisi, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Istanbul, Year: 3, No: 26, 85/5, pp: 158-163.
1995Dokumanın Çağdaş Yorumu, (Contemporary Interpretation of Weaving), Maison Française, Milliyet Yayın A.Ş., Istanbul , January, Year: 1, No: 1, Page: 29.
1995Lif Sanatı- Tapestry (Fiber Art-Tapestry), Yaşama Sanatı, Altıner Yayıncılık, Istanbul, April-May, No: 6, Page: 68-73.
1995Gelenekten Geçişler, Dokumanın Bugünü: Lif Sanatı ( Transitions from Tradition, Weaving Today :FiberArt), Milliyet Sanat Dergisi, Milliyet Yayınları, Istanbul, 15. April, No: 358, P: 34

 

Design – Jewellery – Fashion Accessory

2001Takının Serüveni II ( Adventure of Jewellery II ), Antik Dekor, Antik Dekorasyon ve Sanat Dergisi Antik A.Ş. Yayınları, Istanbul, January, No: 62 , Page: 130-136.
2000Takının Serüveni I- Eski Dönem Antik Takıları ( Adventure of Jewellery I- Antique Jewellery), Antik Dekor, Antik Dekorasyon ve Sanat Dergisi Antik A.Ş. Yayınları, Istanbul, April, No: 53 , Page: 132-139.
1999Viking Yaşama Sanatı ve Viking Takıları ( Viking Living Art and Viking Jewellery) Antik & Dekor Antika Dekorasyon ve Sanat Dergisi Antik A.Ş. Yayınları, Istanbul, No: 53, p: 179-181.
199820th Century Jewellery and New Jewellery Concept (20. Yüzyıl Takıları ve Yeni Takı Kavramı), Antik & Dekor Antika Dekorasyon ve Sanat Dergisi, Antik A.Ş.Yayınları, Istanbul, No: 49, Page: 176-182.
1998Kutsal Boncuklar (Sacred Beads), Art Decor (AD) Aylık Dekorasyon ve Sanat Dergisi, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık, Hürgüç A.Ş., Istanbul, Year:5 , No:63, Page: 174-181.
1998Son Dans Ettiğin Ayakkabıyı Gönder Onu Bağrıma Basayım (Send Me the Shoes You Have Danced With..), Deride Hayat (Life in Leather); Aziz Halkapınar Basın-yayın Turizm Tic. ve San. Ltd. Şti. ; Izmir , Year: 1, No: 2, Page: 32- 33
1998Türkiye Yarışma ve Ayakkabı Fuarı Görüşleri ( Visions on Shoe Design Competition and Shoe Fairs in Turkey), Topuk– Modada Ayaksesi (Aylık Ayakkabı ve Moda Dergisi) Fresco Tanıtım Tasarım Yayıncılık , Year: 1 , No: 3 , Page: 45
1997Mücevherde Estetik) (Aesthetics in Jewelley), Antik & Dekor, Antika Dekorasyon ve Sanat Dergisi, Antik A.Ş. Yay. Istanbul, March 1997, No: 37, pp: 136-142.
1997Takının Yönünü Değiştiren Rüzgar (The Wind that Changed the Direction of Jewellery) Antik Dekor, Antika Dekorasyon ve Sanat Dergisi, Antik A.Ş. Yay., Istanbul, January 1997, No: 38, pp: 152-155.
1996Eski Mısır Takıları II (Ancient Egyptian Jewellery II), Art Dekor (AD) Aylık Dekorasyon ve Sanat Dergisi, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Istanbul, October, Year: 3, No: 43, Page: 138-144.
1996Büyü, Sihir Etkili Taşları, Özgün Çizgileri ve Zengin Örnekleriyle Eski Mısır Takıları ( Ancient Egyptian Jewellery-Enchanting Magical Stones, Unique Design and Rich Samples), Art Dekor (AD) Aylık Dekorasyon ve Sanat Dergisi, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Istanbul, February, Year: 3, No: 35, pp: 126-132.
1996Gelenekler Şehri Viyana’da Modayı Sanata Dönüştüren Atıl Kutoğlu, (Atıl Kutoğlu Transformes Fashion into Art in Vienna- the City of Tradition), Sanatsal Mozaik Dergisi, Eko Ltd.Şti.Yayınları,Istanbul,year 2,No.13, pp:162-168.
1995Moda Aksesuar Tasarımlarında Yeni Yorumlar (New Interpretations on Fashion Accessory Design), Tasarım Mimarlık, İçMimarlık ve Görsel Sanatlar Dergisi İstanbul, 1995, Yıl 6, No:52, 95/4,pp. 130-133.
1993Moda Aksesuar Tasarımı Eğitim Raporu / Report on Fashion Accessory Design Education, Tasarım – Mimarlık, İç Mimarlık ve Görsel Sanatlar Dergisi , Tasarım Yayıncılık, İstanbul, Yıl 4, No: 39, 93/11, pp.142-144.
1993Vazgeçemediklerimiz: Halef Uçkuru’nun Selefi: Şık Kemerler, (...Sheek Belts Past and Present ), Nokta Dergisi, Nokta Yayınları A.Ş., Istanbul,Year: 11, No: 40,pp:34-35.

 

Architecture

1993Guest Editor: Arkitekt Yaşama Sanatı (Architect Art of Living ) Nokta Yayınları A.Ş, Istanbul, Special Issue of Izmir No: 406
Ormanda Bir Fransız Şatosu (A French Castle in the Forest) pp: 30-35. Güzelyalı’da Art Deco Ev (Art Deco House in Güzelyalı), pp: 36-37
İki Gönül Bir Olunca (When Two Hearts Become One ),pp: 40-45.
Çeşme Ardıç’ta Bir Villa (A Villa in Çeşme Ardıç ) pp :46-47.
Çeşme’de Bir Sakız Evi ( A Chios House in Ceşme ),pp: 48-49.
Post Corbusier Akdeniz Evi (Post Corbusier Mediterranean House ) pp: 50-51.
Türk Ortamında Rum Evi ( Greek House in Turkish Ambiance), pp: 52-53.
Bonjour İzmir ( Bonjour İzmir) p: 60.
Tango- Alfa- Eko ,pp: 61-63.